PLAY GROUPS & PROSECCO

מחבר/ת: MIDDLETON, JO;
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלה
117961זמיןFIC FIC MID 30

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: MIDDLETON, JO;
שם כותרPLAY GROUPS & PROSECCO
מס' מיוןFIC
סימן מדףMID
מדיהספרים
סוגספר
תת-סוג2 - סיפורת
עמודים386
מו''ל/יםPENGUIN
זמן הוצאה2019
זמן הוצאה(עברי)[תשע"ט]
שפהאנגלית
תאריך קיטלוג9/9/2019
הערות9/19 FIC 4.5
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם