DOES THE WORLD NEED THE JEWS?

מחבר/ת: GORDIS, DANIEL;
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלה
117957זמין 296.1 GOR 30

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: GORDIS, DANIEL;
שם כותרDOES THE WORLD NEED THE JEWS?
מס' מיון296.1
סימן מדףGOR
מדיהספרים
סוגספר
ז'אנר3 - עיון
תאריך קיטלוג8/9/2019
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם