NEVER TELL - 10 - DETECTIVE D.D. WARREN

מחבר/ת: GARDNER, LISA
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלה
118534זמיןMYS MYS GAR 30

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: GARDNER, LISA
שם כותרNEVER TELL - 10 - DETECTIVE D.D. WARREN
מס' מיוןMYS
סימן מדףGAR
מדיהספרים
סוגספר
ז'אנר14 - מ - מתח
עמודים399
מו''ל/יםDUTTON
זמן הוצאה2019
זמן הוצאה(עברי)[תשע"ט]
שפהאנגלית
סדרהDETECTIVE D.D. WARREN
מס' בסדרה10
תאריך קיטלוג28/10/2019
הערות10/19 MYS 4.5
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם