THREE COMEDIES. THE BIRDS, THE CLOUDS, THE WASPS

מחבר/ת: ARISTOPHANES
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלה
118622זמיןPLAY PLAYS ARI 30

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: ARISTOPHANES
שם כותרTHREE COMEDIES. THE BIRDS, THE CLOUDS, THE WASPS
מס' מיוןPLAYS
סימן מדףARI
מדיהספרים
סוגספר
ז'אנר3 - עיון
עמודים130
מו''ל/יםANN ARBOR
תאריך קיטלוג6/11/2019
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם