לפני הסגר הבא

לפני הסגר הבא

תזכורת לקוראינו תושבי חוץ הרינו להזכירכם, לחדש את המנוי לשנת 2021. תודה הזמנת ספרים דרך אתר הספריה אנא, הזמינו ספרים דרך האתר רק אם הם מושאלים. אם הם...
המשך קריאה: לפני הסגר הבא