הודעות לקוראים

הצגת ילדים בחנוכה

21 מרס, 2021

hanerot halalu

תזכורת

לקוראינו תושבי חוץ

הרינו להזכירכם, לחדש את המנוי לשנת 2021.

תודה

 

הזמנת ספרים דרך אתר הספריה

אנא, הזמינו ספרים דרך האתר רק אם הם מושאלים.

אם הם זמינים, בואו לשאול אותם ללא הזמנה.

תודה.

 

פתיחת כרטיס קורא - מה צריך?

1. למלא טופס רישום

תושבי אפרת הרשומים בתעודת הזהות זכאים לפתוח כרטיס ללא תשלום.

תושבי חוץ יתקבלו בשמחה - בתשלום, את המסלול, אתם קובעים (פרטים בספריה).

2. יש להמציא תעודת זהות + ספח

 

חידוש מנוי לתושבי חוץ והגדלת מנוי

זה הזמן לחדש מנוי לשנת 2022

מנויים שאינם תושבי אפרת - נא לחדש המנוי 

תושבי אפרת המעוניינים להגדיל את מספר הספרים להשאלה- ניתן לעשות זאת בתשלום.


תפריט נגישות