כניסה

ספרייה

26 ינואר, 2019

 בשקט חדש

 

פתייחת הספרייה:

ימים: א' ד' בין השעות 14.00-20.00

ימים: ב' ג' ה' בין השעות : 10.00-13.00 15.00-18.30

יום: ו' 9.30-12.15

 

פתיחת כרטיס קורא - מה צריך?

1. למלא טופס רישום

תושבי אפרת הרשומים בתעודת הזהות זכאים לפתוח כרטיס ללא תשלום.

תושבי חוץ יתקבלו בשמחה - בתשלום, את המסלול, אתם קובעים (פרטים בספריה).

2. יש להמציא תעודת זהות + ספח

3. להביא צ'ק פיקדון ע"ס 250 ש"ח לפקודת מתנ"ס אפרת, ללא ציון התאריך.

 

חידוש מנוי לתושבי חוץ והגדלת מנוי

זה הזמן לחדש מנוי לשנת 2018

מנויים שאינם תושבי אפרת - נא לחדש המנוי לשנת 2018

תושבי אפרת המעוניינים להגדיל את מספר הספרים להשאלה- ניתן לעשות זאת בתשלום.