כניסה

QUEENIE MALONE'S PARADISE HOTEL

מחבר/ת: HOGAN, RUTH;
QUEENIE MALONE'S PARADISE HOTEL

תקציר:
Tilly was a bright, outgoing little girl who liked playing with ghosts and matches. She loved fizzy drinks, swear words, fish fingers and Catholic churches, but most of all she loved living in Brighton in Queenie Malone's magnificent Paradise Hotel with its endearing and loving family of misfits - staff and guests alike. But Tilly's childhood was shattered when her mother sent her away from the only home she'd ever loved to boarding school with little explanation and no warning. Many years later, Tilda has grown into an independent woman still damaged by her mother's unaccountable cruelty. Wary of people, her only friend is her dog, Eli. But when her mother dies, Tilda goes back to Brighton and with the help of her beloved Queenie sets about unravelling the mystery of her exile from The Paradise Hotel, only to discover that her mother was not the woman she thought she knew at all ...

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלה
118215זמיןFIC FIC HOG 30

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: HOGAN, RUTH;
שם כותרQUEENIE MALONE'S PARADISE HOTEL
מס' מיוןFIC
סימן מדףHOG
מדיהספרים
סוגספר
ז'אנר2 - סיפורת
עמודים352
מו''ל/יםTWO ROADS
זמן הוצאה2019
זמן הוצאה(עברי)[תשע"ט]
שפהאנגלית
תאריך קיטלוג23/9/2019
הערות9/19 FIC 4.5
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות